• Kontrast:
  • A
  • B
  • C

 

Wszelkie wpłaty na rzecz zespołów działających w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1
prosimy kierować wyłącznie na konto Rady Rodziców MDK1:
Bank Pocztowy nr 66 1320 1016 7750 2193 2000 0001

W dniu Św. Andrzeja znane jest lanie wosku przez dziurkę od klucza. Natomiast my proponujemy Wam równie tradycyjną wróżbę.
Do jej wykonania będą potrzebne trzy nieprzezroczyste miseczki, różaniec, biała koronka oraz liść. Układamy przedmioty pod miseczkami i mieszamy, aby osoba wybierająca nie wiedziała jaki przedmiot wylosuje.
Biała koronka oznaczała rychły ślub, różaniec wstąpienie do zakonu, a listek że minie jeszcze wiele lat do ożenku.
Tak bawiono się kiedyś. Wy pod pod miseczkami możecie pochować własne, bardziej aktualne przedmioty.
Miłej zabawy.