• Kontrast:
  • A
  • B
  • C

 

UWAGA

Administracja Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 znajduje się już w budynku A przy Drodze Dębińskiej 21.
Zajęcia odbywają się w kontenerach, w budynku przy boisku Orlik oraz w budynku B.

W sobotę 19 grudnia br. w Klubie Osiedlowym "Dębczak" odbył się Koncert Gwiazdkowy Klubu Sobótek połączony z wernisażem prac plastycznych przygotowanych przez podopiecznych pani Bożeny Beim.