• Kontrast:
  • A
  • B
  • C

 

Od 22.11.2019 roku zajęcia dla dzieci i młodzieży z kontenerów zostają przeniesione do budynku E. Wejście od strony rzeki Warty, od ulicy Piastowskiej przez bramę wjazdową.

I my bierzemy w tym udział. Czekają na was:
warsztaty Plastyczna Podróż, zajęcia Artystycznego Klubu Przedszkolaka, Rowerowy Tor Przeszkód.
Zapisy na stronie www.dnirodzinne.pl