• Kontrast:
  • A
  • B
  • C

 

UWAGA

Administracja Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 znajduje się już w budynku A przy Drodze Dębińskiej 21.
Zajęcia odbywają się w kontenerach, w budynku przy boisku Orlik oraz w budynku B.

Tato, Tato ukochany,
my życzenia Ci składamy.
Przesyłamy jakby z procy,
sto całusów z całej mocy.