• Kontrast:
  • A
  • B
  • C

 

Wszelkie wpłaty na rzecz zespołów działających w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1
prosimy kierować wyłącznie na konto Rady Rodziców MDK1:
Bank Pocztowy nr 66 1320 1016 7750 2193 2000 0001

Wszystkie aktualne informacje dotyczące zajęć w nowym roku szkolnym 2016/2017 znajdują się w zakładce Rekrutacja 2016/17 w punkcie pierwszym.