• Kontrast:
  • A
  • B
  • C

 

UWAGA

Administracja Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 znajduje się już w budynku A przy Drodze Dębińskiej 21.
Zajęcia odbywają się w kontenerach, w budynku przy boisku Orlik oraz w budynku B.

PÓŁKOLONIE - „ZIMA W AKCJI 2019”

PÓŁKOLONIE - „ZIMA W AKCJI 2019”  w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 zaprasza dzieci z kl. I-IV SP na aktywne spędzenie czasu wolnego podczas dwóch turnusów półkolonijnych:

 I turnus (14-18.01.2019 r.):

 II turnusu (21-25.01.2019 r.):

Półkolonie dla dzieci z kl. I-IV SP odbywać się będą w godz. 8:00-16:00.
Przewidujemy możliwość uczestniczenia w jednym z dwóch turnusów. Każdy uczestnik bierze udział we wszystkich zajęciach zaplanowanych na dany dzień. Uczestnicy będą pracowali w grupach zróżnicowanych pod względem wiekowym.
Koszt uczestnictwa w Półkoloniach – Zima w Akcji 2019 wynosi 200 zł za jeden turnus.
Zapisy na półkolonie przyjmowane będą dla uczestników zajęć MDK1 od dnia 17-18.12.2018 r. w sekretariacie MDK nr 1 w godz. 10-17 oraz dla dzieci nie uczestniczących w zajęciach MDK1 w dniach 19-21.12.2018r. w godz. 10.00-17.00, do momentu wyczerpania limitu miejsc (decyduje kolejność zgłoszeń). Zapisy przyjmowane są wyłącznie osobiście, nie przyjmujemy zapisów ani rezerwacji telefonicznie.

Warunkiem uczestnictwa w półkoloniach jest:

  1. wpisanie dziecka na listę uczestników w sekretariacie placówki,
  2. uiszczenie odpłatności za pobyt uczestnika na konto bankowe MDK nr 1. Prosimy dokonywać odpłatności w nowym roku od 02.01.2019, ze względu na koniec roku budżetowego. Nr konta zostanie przekazany rodzicom / opiekunom podczas składania dokumentów.
  3. złożenie obowiązującej dokumentacji: ZASADY UCZESTNICTWA ZIMA W AKCJI 2019 i Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku w dniu zapisu.***

Nieobecność uczestnika w pierwszym dniu turnusu skutkuje skreśleniem z listy uczestników i wprowadzeniem na jego miejsce pierwszego uczestnika z listy rezerwowej.
Prosimy o dostarczenie w pierwszym dniu turnusu kserokopii dowodu wpłaty / przelewu.

***druki ww. dokumentów można pobrać na stronie www.mdk1.pl powyżej lub w dniu zapisu w sekretariacie MDK nr 1 ul. Droga Dębińska 21 w Poznaniu /budynek Orlik.