• Kontrast:
  • A
  • B
  • C

 

UWAGA

W czasie trwania rewitalizacji od 24 sierpnia 2018 administracja Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 znajduje się w budynku Orlika (tel. kontaktowy 61 833 79 10).

Od 1 września 2018 zajęcia dla dzieci i młodzieży w MDK nr 1 odbywać się będą w Budynku C (wejście od strony ul. Bielniki 10).

Zima w Akcji 2018

Zapraszamy na półkolonie: I turnus: 12 - 16.02.2018r., II turnus: 19 - 23.02.2018r. Informacje szczegółowe w zakładce ZIMA W AKCJI 2018.

DO POBRANIA:
KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
ZASADY UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH "ZIMA W AKCJI 2018"

PÓŁKOLONIE - „ZIMA W AKCJI 2018”  w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 zaprasza dzieci z kl. I-IV SP na aktywne spędzenie czasu wolnego podczas dwóch turnusów półkolonijnych:

Program I turnusu (12-16.02.2018 r.):

Poniedziałek: - SUPEŁ - Laboratorium Nauki i Zabawy w MDK1 , - warsztaty w MDK1*
Wtorek: - KARMELKOWO Manufaktura Cukierków – wyjście, - warsztaty w MDK1*
Środa : - DELI PARK, Rosnówko – wycieczka, - warsztaty w MDK1*
Czwartek: - JUMP ARENA Parki Trampolin - Poznań Rataje - wycieczka , – warsztaty w MDK1*
Piątek: - KULINARNE PRZYGODY – Akademia Umiejętności i Smaku w MDK1, - warsztaty w MDK1*
* podczas I turnusu realizowane będą warsztaty: muzyczne, plastyczne, taneczne, sportowe, literackie

Program II turnusu (19-23.02.2018 r.):

Poniedziałek: - SUPEŁ - Laboratorium Nauki i Zabawy w MDK1, - warsztaty w MDK1**
Wtorek: - KARMELKOWO Manufaktura Cukierków, Poznań - wyjście , - warsztaty w MDK1**
Środa : - JUMP ARENA Parki Trampolin - Poznań Rataje - wycieczka , – warsztaty w MDK1**
Czwartek: - DELI PARK, Rosnówko – wycieczka, - warsztaty w MDK1**
Piątek: - KULINARNE PRZYGODY – Akademia Umiejętności i Smaku w MDK1, - warsztaty w MDK1**
** podczas II turnusu realizowane będą warsztaty: muzyczne, plastyczne, reżyserskie, literackie, językowe, promocji zdrowia
Organizator półkolonii zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
Informacje dotyczące organizacji, zapisów i płatności

Półkolonie dla dzieci z kl. I-IV SP odbywać się będą w godz. 8:00-16:00.
Przewidujemy możliwość uczestniczenia w jednym z dwóch turnusów. Każdy uczestnik bierze udział we wszystkich zajęciach zaplanowanych na dany dzień. Uczestnicy będą pracowali w grupach zróżnicowanych pod względem wiekowym.
Koszt uczestnictwa w Półkoloniach – Zima w Akcji 2018 wynosi 200 zł za jeden turnus.
Zapisy na półkolonie przyjmowane będą dla uczestników zajęć MDK1 od dnia 08-12.01.2018 r. w sekretariacie MDK nr 1 w godz. 10-17 oraz dla dzieci nie uczestniczących w zajęciach MDK1 w sobotę 13.01.2018r. w godz. 9.00-12.00, do momentu wyczerpania limitu miejsc (decyduje kolejność zgłoszeń). Zapisy przyjmowane są wyłącznie osobiście, nie przyjmujemy zapisów ani rezerwacji telefonicznie.

Warunkiem uczestnictwa w półkoloniach jest:

  1. wpisanie dziecka na listę uczestników w sekretariacie placówki,
  2. uiszczenie odpłatności za pobyt uczestnika na konto bankowe MDK nr 1. Nr konta zostanie przekazany rodzicom / opiekunom podczas składania dokumentów.
  3. złożenie obowiązującej dokumentacji: ZASADY UCZESTNICTWA ZIMA W AKCJI 2018 i Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku w dniu zapisu.***

Nieobecność uczestnika w pierwszym dniu turnusu skutkuje skreśleniem z listy uczestników i wprowadzeniem na jego miejsce pierwszego uczestnika z listy rezerwowej.
Prosimy o dostarczenie w pierwszym dniu turnusu kserokopii dowodu wpłaty / przelewu.

***druki ww. dokumentów można pobrać na stronie www.mdk1.pl od 03.01.2018 r. lub w dniu zapisu w sekretariacie MDK nr 1 ul. Droga Dębińska 21 w Poznaniu.