• Kontrast:
  • A
  • B
  • C

 

Wszelkie wpłaty na rzecz zespołów działających w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1
prosimy kierować wyłącznie na konto Rady Rodziców MDK1:
Bank Pocztowy nr 66 1320 1016 7750 2193 2000 0001

W piątek 2 grudnia br. w Galerii pod Arkadami odbyło się spotkanie promujące antologię "Blask", w której znalazły się wiersze laureatów XIX i XX Lednickiej Wiosny Poetyckiej.