• Kontrast:
  • A
  • B
  • C

 

UWAGA

Administracja Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 znajduje się już w budynku A przy Drodze Dębińskiej 21.
Zajęcia odbywają się w kontenerach, w budynku przy boisku Orlik oraz w budynku B.

W piątek 2 grudnia br. w Galerii pod Arkadami odbyło się spotkanie promujące antologię "Blask", w której znalazły się wiersze laureatów XIX i XX Lednickiej Wiosny Poetyckiej.