• Kontrast:
  • A
  • B
  • C

 

Wszelkie wpłaty na rzecz zespołów działających w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1
prosimy kierować wyłącznie na konto Rady Rodziców MDK1:
Bank Pocztowy nr 66 1320 1016 7750 2193 2000 0001

Zapraszamy na DEBIUTY - prezentację debiutantów z pracowni artystycznych.
7 marca 2017 r., wtorek, godz. 17:00
MDK1, budynek C