• Kontrast:
  • A
  • B
  • C

 

Wszelkie wpłaty na rzecz zespołów działających w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1
prosimy kierować wyłącznie na konto Rady Rodziców MDK1:
Bank Pocztowy nr 66 1320 1016 7750 2193 2000 0001

Z okazji dzisiejszego Święta Pracy przypomniał nam się taki wiersz.
 
 
Julian Tuwim - Wszyscy dla wszystkich
 
Murarz domy buduje,
Krawiec szyje ubrania,
Ale gdzieżby co uszył,
Gdyby nie miał mieszkania?
 
A i murarz by przecie
Na robotę nie ruszył,
Gdyby krawiec mu spodni
I fartucha nie uszył.
 
Piekarz musi mieć buty,
Więc do szewca iść trzeba,
No, a gdyby nie piekarz,
Toby szewc nie miał chleba.
 
Tak dla wspólnej korzyści
I dla dobra wspólnego
Wszyscy muszą pracować,
Mój maleńki kolego.