• Kontrast:
  • A
  • B
  • C

 

UWAGA

Administracja Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 znajduje się już w budynku A przy Drodze Dębińskiej 21.
Zajęcia odbywają się w kontenerach, w budynku przy boisku Orlik oraz w budynku B.

Zapraszamy na wystawę
uczestników zajęć
FOTOPLASTIKON „Kadry w ruchu”

piątek 19 maja 2017 godz. 17:00
Galeria pod Arkadami