• Kontrast:
  • A
  • B
  • C

 

Wszelkie wpłaty na rzecz zespołów działających w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1
prosimy kierować wyłącznie na konto Rady Rodziców MDK1:
Bank Pocztowy nr 66 1320 1016 7750 2193 2000 0001

W dniu 22 lipca 2017r. o godz. 10.00 odbędzie się Zebranie Rady Rodziców w budynku A MDK-u. Celem Zebrania będzie zatwierdzenie sprawozdań finansowych nauczycieli.

Przewodniczący Rady Rodziców
Marcin Oskroba
Poznań, 12.06.2017 r.