• Kontrast:
  • A
  • B
  • C

 

Od 22.11.2019 roku zajęcia dla dzieci i młodzieży z kontenerów zostają przeniesione do budynku E. Wejście od strony rzeki Warty, od ulicy Piastowskiej przez bramę wjazdową.

W dniu 22 lipca 2017r. o godz. 10.00 odbędzie się Zebranie Rady Rodziców w budynku A MDK-u. Celem Zebrania będzie zatwierdzenie sprawozdań finansowych nauczycieli.

Przewodniczący Rady Rodziców
Marcin Oskroba
Poznań, 12.06.2017 r.