• Kontrast:
  • A
  • B
  • C

 

UWAGA

W czasie trwania rewitalizacji administracja Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 znajduje się w budynku Orlika (tel. kontaktowy 61 833 79 10).

Rekrutacja 2019/2020

Oferta zajęć w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 w roku szkolnym 2019/2020
Wniosek z załącznikami w zakładce rekrutacja 2019/2020: Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Dnia 27.05.2014 r. na Radzie Pedagogicznej zostały zatwierdzone nazwy wszystkich form, które będą utworzone w roku szkolnym 2014/2015, nastąpiło również określenie liczebności każdej utworzonej formy.

Od 27.05.2014 r. do 09.06.2014 r. do godz. 19:00 można składać deklaracje o kontynuowaniu zajęć (deklaracje dotyczące kontynuacji należy pobierać oraz składać u nauczyciela prowadzącego).

W dniu 11.06.2014 r. o godz. 12:00 określona zostanie liczba wolnych miejsc, która zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej MDK nr 1 (www.mdk1.pl).

Wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie do MDK nr 1 potrwa do 24.06.2014 r. do godziny 16:00 (wnioski dostępne w sekretariacie i na stronie internetowej www.mdk1.pl).

Między 25.06 a 27.06.2014 r. odbędą się posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej, a w dniu 30.06.2014 r. o godzinie 12:00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych - na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej MDK nr 1 (www.mdk1.pl).
 
W przypadku wolnych miejsc prowadzony będzie nabór uzupełniający (także w trakcie roku szkolnego). Informacji na temat wolnych miejsc udzielają bezpośrenio nauczyciele prowadzący zajęcia.
 
 
Do pobrania:

Wniosek o przyjęcie >>