• Kontrast:
  • A
  • B
  • C

 

Uwaga - zmiana nr konta Rady Rodziców MDK1
Ze względu na błąd Banku Pocztowego podajemy aktualny nr konta Rady Rodziców
66 1320 1016 7750 2193 2000 0001

Dnia 27.05.2014 r. na Radzie Pedagogicznej zostały zatwierdzone nazwy wszystkich form, które będą utworzone w roku szkolnym 2014/2015, nastąpiło również określenie liczebności każdej utworzonej formy.

Od 27.05.2014 r. do 09.06.2014 r. do godz. 19:00 można składać deklaracje o kontynuowaniu zajęć (deklaracje dotyczące kontynuacji należy pobierać oraz składać u nauczyciela prowadzącego).

W dniu 11.06.2014 r. o godz. 12:00 określona zostanie liczba wolnych miejsc, która zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej MDK nr 1 (www.mdk1.pl).

Wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie do MDK nr 1 potrwa do 24.06.2014 r. do godziny 16:00 (wnioski dostępne w sekretariacie i na stronie internetowej www.mdk1.pl).

Między 25.06 a 27.06.2014 r. odbędą się posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej, a w dniu 30.06.2014 r. o godzinie 12:00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych - na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej MDK nr 1 (www.mdk1.pl).
 
W przypadku wolnych miejsc prowadzony będzie nabór uzupełniający (także w trakcie roku szkolnego). Informacji na temat wolnych miejsc udzielają bezpośrenio nauczyciele prowadzący zajęcia.
 
 
Do pobrania:

Wniosek o przyjęcie >>