• Kontrast:
  • A
  • B
  • C

 

UWAGA

W czasie trwania rewitalizacji od 24 sierpnia 2018 administracja Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 znajduje się w budynku Orlika (tel. kontaktowy 61 833 79 10).

Od 1 września 2018 zajęcia dla dzieci i młodzieży w MDK nr 1 odbywać się będą w Budynku C (wejście od strony ul. Bielniki 10).

W MDK nr 1 odbyła się cykliczna impreza sportowo-rekreacyjna "Artystyczni na Sportowo". Rankiem 07. 06. 2018 r.  zaprzyjaźnione placówki oświatowe /przedszkola i szkoły/ aktywnie uczestniczyły w  9 konkurencjach sportowych i 1 animacji plastycznej.

Impreza rozpoczęła się od wspólnego zdjęcia grupowego. Następnie pani Dyr. M. Rościszewska dokonała oficjalnego otwarcia OLIMPIADY. Dzieci pod opieką wychowawców brały udział rotacyjnie w różnorodnych zadaniach ruchowych / rzuty do celu, skok w dal z miejsca, zwinnościowy tor przeszkód, wyścigi na wesoło, biegi krótkie, strzały do bramki. Na zakończenie imprezy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale. Wszystkim dziękujemy za udaną zabawę i zapraszamy na kolejne zmaganie sportowe za rok.