• Kontrast:
  • A
  • B
  • C

 

Wszelkie wpłaty na rzecz zespołów działających w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1
prosimy kierować wyłącznie na konto Rady Rodziców MDK1:
Bank Pocztowy nr 66 1320 1016 7750 2193 2000 0001

W sobotę 8 czerwca odbyła się XXIII Lednicka Wiosna Poetycka.
Na początku spotkania młodzi poeci recytowali swoje wiersze w ramach Turnieju Jednego Wiersza. Wydarzenie to odbyło się w bibliotece w Łubowie. Następnie uczestnicy zwiedzali Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy oraz Ostrów Lednicki. W Gaju Poezji Posadzono kolejną wierzbę.
 
W kościele, w Skansenie w Dziekanowicach, odbył się koncert poety i pieśniarza Grzegorza Tomczaka.
 
Na koniec wręczono nagrody i Koronę Wierzbową. Laureatką została Antonina Pogorzelczyk.
Inicjatorką całego wydarzenia był nasz nauczyciel Stanisława Łowińska.