• Kontrast:
  • A
  • B
  • C

 

UWAGA

W czasie trwania rewitalizacji od 24 sierpnia 2018 administracja Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 znajduje się w budynku Orlika (tel. kontaktowy 61 833 79 10).

Od 1 września 2018 zajęcia dla dzieci i młodzieży w MDK nr 1 odbywać się będą w Budynku C (wejście od strony ul. Bielniki 10).

Szanowni Państwo,

zgodnie ze złożonym wnioskiem z dnia 30 kwietnia 2019 roku przez firmę DEMIURG, która prowadzi prace rewitalizacyjne

w kompleksie: Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu, a także zgodnie z pismem (znak sprawy nr KPRM -I.042.16.1.2019) z Urzędu

Miasta Poznania Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta oraz decyzją Pani Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury

nr 1 z dniem 9 maja 2019 roku, kompleks boisk Orlika zostaje zamknięty na czas robót budowlanych i uzyskania decyzji

o pozwoleniu na użytkowanie.