• Kontrast:
  • A
  • B
  • C

 

UWAGA

Administracja Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 znajduje się już w budynku A przy Drodze Dębińskiej 21.
Zajęcia odbywają się w kontenerach, w budynku przy boisku Orlik oraz w budynku B.

Szanowni Państwo,

zgodnie ze złożonym wnioskiem z dnia 30 kwietnia 2019 roku przez firmę DEMIURG, która prowadzi prace rewitalizacyjne

w kompleksie: Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu, a także zgodnie z pismem (znak sprawy nr KPRM -I.042.16.1.2019) z Urzędu

Miasta Poznania Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta oraz decyzją Pani Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury

nr 1 z dniem 9 maja 2019 roku, kompleks boisk Orlika zostaje zamknięty na czas robót budowlanych i uzyskania decyzji

o pozwoleniu na użytkowanie.