• Kontrast:
  • A
  • B
  • C

 

Szkołom podstawowym oraz zerówkom proponujemy warsztat teatralno-plastyczny, wprowadzający dzieci w świat sztuki łączącej to co indywidualne z kreacją zbiorową. Teatr ze swej natury jest plastyczny, wizualny. Na warsztacie tworzymy fuzję działań scenicznych, fizycznych, z elementami tańca i pantomimy, ze swobodną ekspresją malarską, grafiką i innymi technikami plastycznymi. Celem warsztatu zarówno teatralnego jak i plastycznego, jest rozwijanie kreatywnego myślenia oraz wyrażenie własnego ja, poprzez realizację zadanego tematu oraz artystyczny, emocjonalny i społeczny rozwój dziecka.

Stosujemy innowacyjne metody, motywujące do twórczej pracy, dostosowane do potrzeb uczestnika.

Miejsce prowadzenia zajęć: Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 w Poznaniu, ul. Droga Dębińska 21, budynek E

Czas trwania pojedynczych zajęć: 90 minut

Częstotliwość zajęć: raz w miesiącu

Proponowany termin: czwartek 9:00- 10:30

Sugerowana opłata: 30 zł od grupy

Nauczyciele:

Ilona Biegańska i Lidia Wawrzynkiewicz

Informacje i zapisy na rok 2017/2018:
Urszula Sidor tel. 601 147 267