• Kontrast:
  • A
  • B
  • C

 

Rekrutacja 2019/2020

Oferta zajęć w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 w roku szkolnym 2019/2020
Wniosek z załącznikami w zakładce rekrutacja 2019/2020: Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Szkołom podstawowym oraz zerówkom proponujemy warsztaty artystyczno-sportowe, wprowadzające dzieci w świat sztuki łączącej to co indywidualne z kreacją zbiorową. Teatr ze swej natury jest plastyczny, wizualny. Na warsztacie tworzymy fuzję działań scenicznych, fizycznych, z elementami tańca i pantomimy, ze swobodną ekspresją malarską, grafiką i innymi technikami plastycznymi. Celem warsztatu zarówno teatralnego,plastycznego jak i sportowego, jest rozwijanie kreatywnego myślenia oraz wyrażenie własnego ja, poprzez realizację zadanego tematu oraz artystyczny, emocjonalny i społeczny rozwój dziecka. Dopełnieniem oferty są warsztaty sportowe proponujące oryginalne konkurencje.

Stosujemy innowacyjne metody, motywujące do twórczej pracy, dostosowane do potrzeb uczestnika.

Miejsce prowadzenia zajęć: Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 w Poznaniu, ul. Droga Dębińska 21, budynek C (wejście od ul. Bielniki 10)

Czas trwania pojedynczych zajęć: 90 minut

Częstotliwość zajęć: raz w miesiącu

Proponowany termin: czwartek 9:00- 10:30

Sugerowana opłata: 30 zł od grupy

Nauczyciele:

Ilona Biegańska, Tamara Przypis, Rafał Zachara

Informacje i zapisy na rok 2018/2019:
Urszula Sidor tel. 601 147 267