• Kontrast:
  • A
  • B
  • C

 

„TON – KOLOR” zajęcia plastyczne

Nauczyciel:

Tamara Przypis

tel. 600 160 452

Termin i miejsce zajęć w roku szkolnym 2019/2020

Gr. młodsza 3 - 8 lat

poniedziałki 16.00- 16.45 Orlik Sala 2

 

Gr. starsza 9 – 13 lat.

poniedziałki 17.00 - 18.30 Orlik Sala 2

 

Opis zajęć:

Psychologowie twórczość plastyczną dziecka porównali do niezwykle istotnej, choć nieświadomej nauki chodzenia, którą samorodnie wytwarza i doskonali.
Twórczość plastyczna ma ogromne znaczenie dla rozwoju intelektualnego dziecka. Rozwija zdolności twórcze, umiejętność zadawania pytań i formułowania odpowiedzi. Jednocześnie w twórczości dziecko ujawnia swoje uczucia, co ułatwia porozumienie i wychowanie.

Na zajęciach doskonalimy umiejętności z zakresu różnych technik plastycznych
z elementami historii sztuki.
Dzieci starsze w trudnym dla siebie okresie rozwoju, dzięki sztuce kształtują w sobie proces przystosowania się do świata z jednej strony, a z drugiej urzeczywistniają siebie w świecie poprzez własne twórcze jej przeobrażanie.