• Kontrast:
  • A
  • B
  • C

 

Wszelkie wpłaty na rzecz zespołów działających w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1
prosimy kierować wyłącznie na konto Rady Rodziców MDK1:
Bank Pocztowy nr 66 1320 1016 7750 2193 2000 0001

PÓŁKOLONIE - „ZIMA W AKCJI 2020”  w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 zaprasza dzieci z rocznika 2009 - 2013 na aktywne spędzenie czasu wolnego podczas dwóch turnusów półkolonijnych:

 I turnus (27-31.01.2020r.):

 II turnus (03-07.02.2020r.):

Półkolonie dla dzieci z rocznika 2009 - 2013 odbywać się będą w godz. 8:00-16:00.
Przewidujemy możliwość uczestniczenia w jednym z dwóch turnusów. Każdy uczestnik bierze udział we wszystkich zajęciach zaplanowanych na dany dzień. Uczestnicy będą pracowali w grupach zróżnicowanych pod względem wiekowym.
Koszt uczestnictwa w Półkoloniach – Zima w Akcji 2020 wynosi 200 zł za jeden turnus.
Zapisy na półkolonie przyjmowane będą dla uczestników zajęć MDK1 od dnia 07-10.01.2020 r. w sekretariacie MDK nr 1 w godz. 09.00-16.30 oraz dla dzieci nie uczestniczących w zajęciach MDK1 w sobotę 11.01.2020r. w godz. 09.00-13.00, do momentu wyczerpania limitu miejsc (decyduje kolejność zgłoszeń). Zapisy przyjmowane są wyłącznie osobiście, nie przyjmujemy zapisów ani rezerwacji telefonicznie.

Warunkiem uczestnictwa w półkoloniach jest:

  1. wpisanie dziecka na listę uczestników w sekretariacie placówki,
  2. uiszczenie odpłatności za pobyt uczestnika na konto bankowe MDK nr 1. Nr konta zostanie przekazany rodzicom / opiekunom podczas składania dokumentów.
  3. złożenie obowiązującej dokumentacji: Zasady Uczestnictwa Zima w Akcji 2020 i Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku w dniu zapisu.***

Nieobecność uczestnika w pierwszym dniu turnusu skutkuje skreśleniem z listy uczestników i wprowadzeniem na jego miejsce pierwszego uczestnika z listy rezerwowej.
***druki ww. dokumentów można pobrać na stronie www.mdk1.pl lub w dniu zapisu w sekretariacie MDK nr 1 ul. Droga Dębińska 21 w Poznaniu.