• Kontrast:
  • A
  • B
  • C

 

UWAGA

W czasie trwania rewitalizacji od 24 sierpnia 2018 administracja Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 znajduje się w budynku Orlika (tel. kontaktowy 61 833 79 10).

Od 1 września 2018 zajęcia dla dzieci i młodzieży w MDK nr 1 odbywać się będą w Budynku C (wejście od strony ul. Bielniki 10).

Podczas tegorocznej XVIII edycji Konfrontacji Różnych Form Tanecznych w Kutnie grupa taneczna Yatey Quest z Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 pod kierunkiem Kornelii Kowalskiej wytańczyła I nagrodę w kategorii Inne Formy Tańca 17-21 lat prezentując choreografię w technice hip hop pt: "Chopin Heroicznie".

Gratulujemy!!!

Uczestnicy zajęć MDK 1 w Poznaniu odwiedzili Wielkopolskie Centrum Onkologiczne i wystąpili na koncercie w Ogrodzie Zimowym.

W dniu 17.04.2018r. odbył się koncert Debiuty 2018. W imprezie wzięły udział dzieci, które w bieżącym roku szkolnym rozpoczęły naukę gry na instrumentach, tańca oraz śpiewu w pracowniach artystycznych.

26 kwietnia odbył się wernisaż VI Wiosennych Impresji.
Poniżej przedstawiamy fotorelację z tego wydarzenia.

 

PÓŁKOLONIE - „LATO W AKCJI 2018”
w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 zaprasza dzieci z kl. I-IV SP na aktywne spędzenie czasu wolnego podczas czterech turnusów półkolonijnych:

I   TURNUS 02.07-06.07.2018r.
II  TURNUS 09.07-13.07.2018r.
III TURNUS 30.07-03.08.2018r.
IV TURNUS 06.08-10.08.2018r.

 

Informacje dotyczące organizacji, zapisów i płatności

Półkolonie dla dzieci z kl. I-IV SP odbywać się będą w godz. 8:00-16:00.
Przewidujemy możliwość uczestniczenia w dwóch z czterech turnusów.
Każdy uczestnik bierze udział we wszystkich zajęciach zaplanowanych na dany dzień.
Uczestnicy będą pracowali w grupach zróżnicowanych pod względem wiekowym.
Koszt uczestnictwa w Półkoloniach –Lato w Akcji 2018 wynosi 200 zł za jeden turnus.
Zapisy na półkolonie przyjmowane będą dla uczestników zajęć MDK1 od dnia 04-08.06.2018r. w sekretariacie MDK nr 1 w godz. 10-17 oraz dla dzieci nieuczestniczących w zajęciach MDK1 od dnia 11-15.06.2018r. w godz. 10.00-17.00, do momentu wyczerpania limitu miejsc (decyduje kolejność zgłoszeń). Zapisy przyjmowane są wyłącznie osobiście, nie przyjmujemy zapisów ani rezerwacji telefonicznie.
Warunkiem uczestnictwa w półkoloniach jest:
a. wpisanie dziecka na listę uczestników w sekretariacie placówki,
b. uiszczenie odpłatności za pobyt uczestnika na konto bankowe MDK nr 1. Nr konta zostanie przekazany rodzicom / opiekunom podczas składania dokumentów.
c. złożenie obowiązującej dokumentacji: ZASADY UCZESTNICTWA LATO W AKCJI 2018 i Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku w dniu zapisu.***
Nieobecność uczestnika w pierwszym dniu turnusu skutkuje skreśleniem z listy uczestników i wprowadzeniem na jego miejsce pierwszego uczestnika z listy rezerwowej.
Prosimy o dostarczenie w pierwszym dniu turnusu kserokopii dowodu wpłaty / przelewu.

***druki ww. dokumentów można pobrać na stronie www.mdk1.pl lub w dniu zapisu w sekretariacie MDK nr 1 ul. Droga Dębińska 21 w Poznaniu.

DO POBRANIA:

- KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
- LATO W AKCJI 2018: ZASADY UCZESTNICTWA