• Kontrast:
  • A
  • B
  • C

 

Wszelkie dobrowolne wpłaty na rzecz zespołów działających w MDK1 prosimy kierować na:

PKO BP 64 1020 4027 0000 1802 1263 5852

W dniu 22 lipca 2017r. o godz. 10.00 odbędzie się Zebranie Rady Rodziców w budynku A MDK-u. Celem Zebrania będzie zatwierdzenie sprawozdań finansowych nauczycieli.

Przewodniczący Rady Rodziców
Marcin Oskroba
Poznań, 12.06.2017 r.