• Kontrast:
  • A
  • B
  • C

 

Wszelkie dobrowolne wpłaty na rzecz zespołów działających w MDK1 prosimy kierować na:

PKO BP 64 1020 4027 0000 1802 1263 5852

W sobotę 8 czerwca odbyła się XXIII Lednicka Wiosna Poetycka.
Na początku spotkania młodzi poeci recytowali swoje wiersze w ramach Turnieju Jednego Wiersza. Wydarzenie to odbyło się w bibliotece w Łubowie. Następnie uczestnicy zwiedzali Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy oraz Ostrów Lednicki. W Gaju Poezji Posadzono kolejną wierzbę.
 
W kościele, w Skansenie w Dziekanowicach, odbył się koncert poety i pieśniarza Grzegorza Tomczaka.
 
Na koniec wręczono nagrody i Koronę Wierzbową. Laureatką została Antonina Pogorzelczyk.
Inicjatorką całego wydarzenia był nasz nauczyciel Stanisława Łowińska.