• Kontrast:
  • A
  • B
  • C

 

Nauczyciel:

 

Grupy wiekowe:

 • 0 – kl. I
 • kl. I – III
 • kl. IV - VI

Termin i miejsce zajęć w roku szkolnym 2020/2021:

 

 

 

 

Opis zajęć:

Zajęcia przeznaczone są dla najmłodszych oraz dzieci w wieku szkolnym. W trakcie spotkań, prowadzonych w formie zabawy, dostosowanych do możliwości grupy, najmłodsi poznają słownictwo związane z najbliższym otoczeniem. Zajęcia dla dzieci starszych, opierające się na tematach realizowanych w programie szkolnym poszerzone są o ćwiczenia komunikacji i praktycznego zastosowania języka. Dzieci pracują z podręcznikami i materiałami przygotowanymi przez nauczyciela. Podczas zajęć wprowadzane są również elementy o kulturze i tradycjach krajów anglojęzycznych.